PRIVACY VERKLARING VITALUX B.V.

Wie is Vitalux?

Vitalux levert luxe vrijetijdsproducten zoals spa’s, zwemspa’s, buitenwhirlpools en sauna’s. Vitalux.nl en spa-webshop.com worden beheerd door Vitalux BV

Onze gegevens zijn:
Vitalux BV
Dorpsstraat 1029F
1566 JD Assendelft
KvK: 24405317

Bescherming persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die wetgeving stelt.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer
 • Financiële gegevens
 • Inloggegevens

Met welk doel verzamelen wij jouw gegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Deze verschijnt met een frequentie van maximaal 12x per jaar. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Tevens kan je contact met ons opnemen om je af te melden voor de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Acymailing. Meer informatie over het privacybeleid van Acymailing staat op https://www.acyba.com/privacy-policy.html

 • Contactformulier

De gegevens (zoals voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) die je invult bij een contactformulier worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

 • Aanvraag voor één van onze producten en/of diensten

Om je aanvraag over één van onze producten en/of diensten te kunnen beantwoorden.

 • Aankoop/dienst

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen en diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen en diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De gegevens die wij opslaan zijn:

Voor – en achternaam
Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon

Adres, postcode en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden zal DPD uit onze naam een e-mail sturen met de track & trace code.

IP-adres
Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen. Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

Betaling

Bij een betaling in de spa-webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor (MultiSafePay) door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Vitalux niet opgeslagen.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken gebeurt op basis van de volgende grondslagen:

 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of vóór het sluiten van een overeenkomst;
 • Er is een wettelijke plicht om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Er is een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken;
 • Jij geeft ons toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Tevens zullen wij jouw gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van MultiSafePay voor de betalingen in onze webshop en geven wij je gegevens door aan DPD om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. ​
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Google Analytics
Door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten vitalux.nl of spa-webshop.com om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens voor onze boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 2 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@vitalux.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.